Nền Kinh Tế Chia Sẻ - Sự Kết Thúc Của Việc Làm, Và Sự Trỗi Dậy Của Chủ Nghĩa Tư Bản Dựa-Trên-Đám-Đông (Tái Bản 2018) PDF

Nền Kinh Tế Chia Sẻ – Sự Kết Thúc Của Việc Làm, Và Sự Trỗi Dậy Của Chủ Nghĩa Tư Bản Dựa-Trên-Đám-Đông (Tái Bản 2018) PDF

Cuốn sách Nền Kinh Tế Chia Sẻ – Sự Kết Thúc Của Việc Làm, Và Sự Trỗi Dậy Của Chủ Nghĩa Tư Bản Dựa-Trên-Đám-Đông (Tái Bản 2018) của tác giả Arun Sundarajan đã giải thích một phương cách tổ chức hoạt động kinh tế mới mẻ được gọi là “chủ nghĩa tư bản dựa trên đám đông”. Dựa vào những nghiên cứu có chiều sâu và nhiều ví dụ từ các nền tảng nổi tiếng như Airbnb, Lyft, Uber, Etsy, TaskRabbit, BlaBlaCar, Didi Kuaidi, Ola, cuốn sách này phân tích các căn bản của chủ nghĩa tư bản dựa trên đám đông, giải thích sự pha trộn lý thú giữa “quà tặng” và “thị trường”, và dự đoán tương lai của việc làm trong thế giới mới này. Tác giả cũng giới thiệu những hướng đi mới để tạo ra các tổ chức tự điều tiết, cải thiện luật lệ lao động và cấp vốn cho mạng lưới an sinh. Cuốn sách này là một tài liệu cần thiết cho những ai quan tâm đến sự phát triển của nền kinh tế chia sẻ và tương lai của việc làm.

Tải sách Nền Kinh Tế Chia Sẻ – Sự Kết Thúc Của Việc Làm, Và Sự Trỗi Dậy Của Chủ Nghĩa Tư Bản Dựa-Trên-Đám-Đông (Tái Bản 2018) PDF

Bạn có thể đọc cuốn sách Nền Kinh Tế Chia Sẻ – Sự Kết Thúc Của Việc Làm, Và Sự Trỗi Dậy Của Chủ Nghĩa Tư Bản Dựa-Trên-Đám-Đông (Tái Bản 2018) PDF ebook online hoặc tải file PDF miễn phí. Bấm vào nút “TẢI SÁCH PDF” và làm theo hướng dẫn chi tiết để tải cuốn sách Nền Kinh Tế Chia Sẻ – Sự Kết Thúc Của Việc Làm, Và Sự Trỗi Dậy Của Chủ Nghĩa Tư Bản Dựa-Trên-Đám-Đông (Tái Bản 2018) PDF của tác giả Tác giả Arun Sundararajan được xuất bản bởi nhà xuất bản Nhà xuất bản NXB Trẻ.

Tác giả: Arun Sundararajan.
Người dịch: Nguyễn Tuấn Việt.
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Trẻ.
Năm xuất bản: 2018.
Trọng lượng: 380gr.
Kích thước: 15.5 x 23.
Số trang: 350 trang.
Hình thức: Bìa Mềm.

Nền Kinh Tế Chia Sẻ - Sự Kết Thúc Của Việc Làm, Và Sự Trỗi Dậy Của Chủ Nghĩa Tư Bản Dựa-Trên-Đám-Đông (Tái Bản 2018) PDFNền Kinh Tế Chia Sẻ - Sự Kết Thúc Của Việc Làm, Và Sự Trỗi Dậy Của Chủ Nghĩa Tư Bản Dựa-Trên-Đám-Đông (Tái Bản 2018) PDFNền Kinh Tế Chia Sẻ - Sự Kết Thúc Của Việc Làm, Và Sự Trỗi Dậy Của Chủ Nghĩa Tư Bản Dựa-Trên-Đám-Đông (Tái Bản 2018) PDFNền Kinh Tế Chia Sẻ - Sự Kết Thúc Của Việc Làm, Và Sự Trỗi Dậy Của Chủ Nghĩa Tư Bản Dựa-Trên-Đám-Đông (Tái Bản 2018) PDFNền Kinh Tế Chia Sẻ - Sự Kết Thúc Của Việc Làm, Và Sự Trỗi Dậy Của Chủ Nghĩa Tư Bản Dựa-Trên-Đám-Đông (Tái Bản 2018) PDFNền Kinh Tế Chia Sẻ - Sự Kết Thúc Của Việc Làm, Và Sự Trỗi Dậy Của Chủ Nghĩa Tư Bản Dựa-Trên-Đám-Đông (Tái Bản 2018) PDFNền Kinh Tế Chia Sẻ - Sự Kết Thúc Của Việc Làm, Và Sự Trỗi Dậy Của Chủ Nghĩa Tư Bản Dựa-Trên-Đám-Đông (Tái Bản 2018) PDFNền Kinh Tế Chia Sẻ - Sự Kết Thúc Của Việc Làm, Và Sự Trỗi Dậy Của Chủ Nghĩa Tư Bản Dựa-Trên-Đám-Đông (Tái Bản 2018) PDFNền Kinh Tế Chia Sẻ - Sự Kết Thúc Của Việc Làm, Và Sự Trỗi Dậy Của Chủ Nghĩa Tư Bản Dựa-Trên-Đám-Đông (Tái Bản 2018) PDFNền Kinh Tế Chia Sẻ - Sự Kết Thúc Của Việc Làm, Và Sự Trỗi Dậy Của Chủ Nghĩa Tư Bản Dựa-Trên-Đám-Đông (Tái Bản 2018) PDF

Tóm tắt cuốn sách Nền Kinh Tế Chia Sẻ – Sự Kết Thúc Của Việc Làm, Và Sự Trỗi Dậy Của Chủ Nghĩa Tư Bản Dựa-Trên-Đám-Đông (Tái Bản 2018)

Cuốn sách “Nền Kinh Tế Chia Sẻ – Sự Kết Thúc Của Việc Làm, Và Sự Trỗi Dậy Của Chủ Nghĩa Tư Bản Dựa-Trên-Đám-Đông” của tác giả Arun Sundarajan phân tích về sự chuyển biến đến trạng thái mà ông gọi là “chủ nghĩa tư bản dựa trên đám đông” – một phương cách tổ chức hoạt động kinh tế mới mẻ có thể thay thế cho mô hình truyền thống lấy công ti làm trọng tâm. Tác giả sử dụng nhiều ví dụ thành công từ các công ty của Pháp, Trung Quốc, Ấn Độ như Airbnb, Lyft, Uber, Etsy, TaskRabbit, BlaBlaCar, Didi Kuaidi và Ola để minh chứng cho ý tưởng này. Tác giả phân tích sự pha trộn giữa các yếu tố “quà tặng” và “thị trường” trong quá trình chuyển hóa, làm sáng tỏ về các công nghệ chuỗi khối đang xuất hiện và phân loại các nền tảng theo-yêu-cầu đang gia tăng chóng mặt. Tác giả bàn luận về tương lai của việc làm và tác động của chủ nghĩa tư bản dựa trên đám đông đến sự tăng trưởng kinh tế. Cuốn sách cũng đề cập đến tầm quan trọng của các lựa chọn chính sách và gợi ý những hướng đi mới để hình thành những tổ chức tự điều tiết, đến luật lệ lao động và việc cấp vốn cho mạng lưới an sinh.

Đọc sách Nền Kinh Tế Chia Sẻ – Sự Kết Thúc Của Việc Làm, Và Sự Trỗi Dậy Của Chủ Nghĩa Tư Bản Dựa-Trên-Đám-Đông (Tái Bản 2018) Online miễn phí

Nền Kinh Tế Chia Sẻ – Sự Kết Thúc Của Việc Làm, Và Sự Trỗi Dậy Của Chủ Nghĩa Tư Bản Dựa-Trên-Đám-Đông (Tái Bản 2018)Arun Sundarajan giải thích sự chuyển biến đến trạng thái mà ông mô tả là “chủ nghĩa tư bản dựa trên đám đông” – một phương cách tổ chức hoạt động kinh tế mới mẻ có thể thế chỗ cho mô hình truyền thống lấy công ti làm trọng tâm.Dựa vào những nghiên cứu có chiều sâu và nhiều ví dụ từ thế giới thực – bao gồm Airbnb, Lyft, Uber, Etsy, TaskRabbit, BlaBlaCar của Pháp, Didi Kuaidi của Trung Quốc, Ola của Ấn Độ, Sundararajan giải thích được những căn bản của chủ nghĩa tư bản dựa trên đám đông. Ông mô tả sự pha trộn lý thú giữa “quà tặng” và “thị trường” trong quá trình chuyển hóa của chúng, làm sáng tỏ những công nghệ chuỗi khối đang xuất hiện, và phân loại những nền tảng theo-yêu-cầu đang gia tăng chóng mặt. Ông bàn luận về việc hình thái mới này sẽ làm thay đổi sự tăng trưởng kinh tế và tương lai của việc làm ra sao. Liệu chúng ta sẽ sống trong một thế giới mà chúng ta là những doanh nhân được trao quyền và được thụ hưởng sự linh hoạt và độc lập trong chuyên môn? Hay chúng ta sẽ trở nên những người lao động bị tước quyền, chạy nhốn nháo giữa các nền tảng tìm công việc kế tiếp để chèn vào? Sundararajan nhấn mạnh tầm quan trọng của các lựa chọn chính sách. Ông gợi ý những hướng đi mới dẫn đến hình thành những tổ chức tự điều tiết, đến luật lệ lao động, và việc cấp vốn cho mạng lưới an sinh.

Review sách Nền Kinh Tế Chia Sẻ – Sự Kết Thúc Của Việc Làm, Và Sự Trỗi Dậy Của Chủ Nghĩa Tư Bản Dựa-Trên-Đám-Đông (Tái Bản 2018)

Cuốn sách “Nền Kinh Tế Chia Sẻ – Sự Kết Thúc Của Việc Làm, Và Sự Trỗi Dậy Của Chủ Nghĩa Tư Bản Dựa-Trên-Đám-Đông” của Arun Sundarajan là một tài liệu quan trọng cho những ai quan tâm đến những thay đổi đang diễn ra trong kinh tế hiện đại. Sundarajan minh họa rõ ràng cách các công nghệ và nền tảng kinh doanh mới đang thay đổi cách chúng ta làm việc và tạo ra sự ảnh hưởng đến nền kinh tế chung của chúng ta. Cuốn sách đề cập đến những công ty như Airbnb, Lyft, và Uber với bối cảnh đầy kiến thức và chi tiết. Sundarajan cho rằng, khi mạng lưới kinh doanh truyền thống mất đi động lực, nền kinh tế chia sẻ sẽ cung cấp một giải pháp thay thế. Trong suốt cuốn sách, ông đưa ra những hướng dẫn thông tin để đối phó với những thách thức của thời đại mới và giúp các nhà quản lý và chính phủ hiểu rõ hơn về những thay đổi đang diễn ra trong nền kinh tế hiện đại. Cuốn sách này không chỉ quan trọng đối với các nhà lãnh đạo kinh doanh, mà còn đối với tất cả mọi người đang quan tâm đến những thay đổi của nền kinh tế chung. Nên đọc!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *