Kế Toán Tài Chính - Công Cụ Để Ra Quyết Định Kinh Doanh PDF

Kế Toán Tài Chính – Công Cụ Để Ra Quyết Định Kinh Doanh PDF

Cuốn sách “Kế Toán Tài Chính – Công Cụ Để Ra Quyết Định Kinh Doanh” là một tài liệu quan trọng và hữu ích cho những ai quan tâm đến lĩnh vực kế toán và tài chính trong doanh nghiệp. Cuốn sách này giúp cho người đọc có thể tiếp cận với các kiến thức cơ bản về kế toán, phân tích và ghi nhận các nghiệp vụ kinh tế, hệ thống sổ kế toán Việt Nam và các nghiệp vụ khác liên quan đến tài chính trong doanh nghiệp.

Đặc biệt, cuốn sách còn giúp cho người đọc hiểu rõ hơn về các kế toán tài sản cố định, nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ, tiền lương và các khoản trích theo lương, chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất, kế toán thành phẩm, hàng hóa, tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh, kế toán tài sản bằng tiền, tiền vay và các nghiệp vụ thanh toán, kế toán vốn chủ sở hữu trong doanh nghiệp và hệ thống báo cáo tài chính.

Thông qua cuốn sách “Kế Toán Tài Chính – Công Cụ Để Ra Quyết Định Kinh Doanh”, người đọc sẽ có được những kiến thức cần thiết để có thể áp dụng vào thực tiễn công việc, giúp cho doanh nghiệp có thể quản lý tài chính một cách hiệu quả và đưa ra những quyết định kinh doanh đúng lúc và đúng cách. Cuốn sách sẽ là một nguồn tư liệu hữu ích cho các nhà quản lý doanh nghiệp, các kế toán viên, nhân viên tài chính và những ai quan tâm đến lĩnh vực kế toán và tài chính trong doanh nghiệp.

Tải sách Kế Toán Tài Chính – Công Cụ Để Ra Quyết Định Kinh Doanh PDF

Bạn có thể đọc cuốn sách Kế Toán Tài Chính – Công Cụ Để Ra Quyết Định Kinh Doanh PDF ebook online hoặc tải file PDF miễn phí. Bấm vào nút “TẢI SÁCH PDF” và làm theo hướng dẫn chi tiết để tải cuốn sách Kế Toán Tài Chính – Công Cụ Để Ra Quyết Định Kinh Doanh PDF của tác giả Tác giả PGS TS Phạm Đức Cường, PGS TS Trần Mạnh Dũng, PGS TS Đinh Thế Hùng được xuất bản bởi nhà xuất bản Nhà xuất bản NXB Tài Chính.

Tác giả: PGS TS Phạm Đức Cường, PGS TS Trần Mạnh Dũng, PGS TS Đinh Thế Hùng.
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Tài Chính.
Năm xuất bản: 2021.
Trọng lượng: 746gr.
Kích thước: 24 x 16 x 2.5 cm.
Số trang: 527 trang.
Hình thức: Bìa Mềm.

Kế Toán Tài Chính - Công Cụ Để Ra Quyết Định Kinh Doanh PDFKế Toán Tài Chính - Công Cụ Để Ra Quyết Định Kinh Doanh PDFKế Toán Tài Chính - Công Cụ Để Ra Quyết Định Kinh Doanh PDFKế Toán Tài Chính - Công Cụ Để Ra Quyết Định Kinh Doanh PDFKế Toán Tài Chính - Công Cụ Để Ra Quyết Định Kinh Doanh PDFKế Toán Tài Chính - Công Cụ Để Ra Quyết Định Kinh Doanh PDFKế Toán Tài Chính - Công Cụ Để Ra Quyết Định Kinh Doanh PDF

Tóm tắt cuốn sách Kế Toán Tài Chính – Công Cụ Để Ra Quyết Định Kinh Doanh

Cuốn sách Kế Toán Tài Chính – Công Cụ Để Ra Quyết Định Kinh Doanh PDF bao gồm 4 chương: Kế toán trong doanh nghiệp, Phân tích và ghi nhận các nghiệp vụ kinh tế, Hệ thống sổ kế toán Việt Nam và Kế toán tài sản cố định trong doanh nghiệp. Sách đề cập đến các khía cạnh cơ bản của kế toán tài chính và giúp người đọc hiểu về cách thức hoạt động của doanh nghiệp và cách áp dụng kế toán để đưa ra các quyết định kinh doanh hợp lý. Cuốn sách sẽ hữu ích cho các nhà kinh doanh, nhân viên kế toán và tất cả những ai quan tâm đến lĩnh vực kế toán tài chính.

Đọc sách Kế Toán Tài Chính – Công Cụ Để Ra Quyết Định Kinh Doanh Online miễn phí

Mục Lục:Chương 1 KẾ TOÁN TRONG DOANH NGHIỆPChương 2 PHÂN TÍCH VÀ GHI NHẬN CÁC NGHIỆP VỤ KINH TẾChương 3 HỆ THỐNG SỔ KẾ TOÁN VIỆT NAMChương 4 KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TRONG DOANH NGHIỆPChương 5 KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU VÀ CÔNG CỤ DỤNG CỤChương 6 KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG DOANH NGHIỆPChương 7 KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH  SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤTChương 8 KẾ TOÁN THÀNH  PHẨM, HÀNG HÓA, TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANHChương 9 KẾ TOÁN TÀI SẢN BẰNG TIỀN, TIỀN VAY VÀ CÁC NGHIỆP VỤ THANH TOÁNChương 10 KẾ TOÁN VỐN CHỦ SỞ HỮU TRONG DOANH NGHIỆPChương 11 HỆ THỐNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Review sách Kế Toán Tài Chính – Công Cụ Để Ra Quyết Định Kinh Doanh

Cuốn sách “Kế Toán Tài Chính – Công Cụ Để Ra Quyết Định Kinh Doanh” là một tài liệu tham khảo hữu ích cho những người đang tìm hiểu và thực hành kế toán trong doanh nghiệp. Không chỉ giải thích những khái niệm cơ bản của kế toán, sách còn cung cấp cho độc giả các kỹ năng và phương pháp để phân tích và ghi nhận các nghiệp vụ kinh tế.

Bên cạnh đó, cuốn sách cũng tập trung vào các lĩnh vực kế toán quan trọng như kế toán tài sản cố định, kế toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ, kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm, kế toán vốn chủ sở hữu và hệ thống báo cáo tài chính.

Tác giả đã trình bày các khái niệm và ví dụ minh họa một cách dễ hiểu, giúp cho độc giả có thể áp dụng kiến thức vào thực tiễn kế toán của mình một cách hiệu quả. Ngoài ra, sách cũng đề cập đến các quy định kế toán mới nhất của Việt Nam, giúp người đọc cập nhật được những thay đổi mới nhất trong lĩnh vực kế toán.

Tóm lại, “Kế Toán Tài Chính – Công Cụ Để Ra Quyết Định Kinh Doanh” là một tài liệu hữu ích không chỉ cho các chuyên gia kế toán mà còn cho những người mới bắt đầu tìm hiểu về kế toán. Cuốn sách đầy đủ kiến thức, giải thích rõ ràng và cung cấp các ví dụ minh họa đơn giản giúp cho người đọc dễ dàng tiếp cận và nắm bắt kiến thức một cách nhanh chóng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *